lacomix

Grafički dizajn

Vi ste ovde: CitySu team » Grafički dizajn

Grafički dizajn

Grafički dizajn

Grafički dizajn je nešto što nas svakodnevno okružuje. Od malih stvari, kao što su, etikete, nalepnice, majice koje nosimo, časopisi koje čitamo.

Korišćenjem grafičkog dizajna za razvoj Vaših preduzeća, u potpunosti ćete moći osmisliti i ostvariti vizuelni identitet Vašeg preduzeća. Grafički dizajn informiše, podstiče, privlači pažnju i pruža zadovoljstvo.

Naši grafički dizajneri su stručni saradnici sa godinama iskustva i svi oni poseduju umetnički senzibilitet, koji je potreban da bi se vizuelna poruka Vašeg preduzeća povezala i prenela na pravi način.

Osnovni principi identifikacije (vizuelne konstante)

Sledeće osnovne likovne elemente možemo izdvojiti kao one koje nalazimo u najvećem broju modela stvaranja lika preduzeća:

  1. Naziv preduzeća – izbor naziva od kritičnog je značenja za poduzeće, jer naziv ima karakter signuma, kojim se čitavo preduzeće u svim vizuelnim i verbalnim komunikacionim situacijama objašnjava. Osim osnovnih parametra naziva firme, koje on mora zadovoljiti (jasnoća, čitljivost, informativnost, adekvatnost, asocijativnost itd.), naziv mora biti usklađen s elementima marketinga (ekonomska propaganda, prodajne promocije, odnosi sa javnošću i sl.),
  2. Zaštitni znak preduzeća– takođe mora biti usklađen sa osnovnim intenzijama prezentacije, jasnoće, atraktivnosti, jednostavnosti, mogućnostima aplikacije itd., uključujući njegove varijacije (pozitiv-negativ boje, veličine itd.),
  3. Boje firme moraju biti unapred programirane u svim svojim varijantama intenziteta, tonova i karaktera. Boje mogu imati i funkciju koda, bilo da globalno predstavljaju karakter poduzeća, bilo da postoji koloristički kod označavanja pojedinih pogona, odela i preduzeća u kombinatu,
  4. Logotip – predstavlja stilizovana slova naziva preduzeća ili njegove skraćenice; često zamenjuje zaštitni znak, ali to ne mora biti, nego se sa zaštitnim znakom može upotpunjavati,
  5. Lettering – predstavlja karakterističan tip slovnih znakova (tipografija) koji se u okviru kreiranja lika firme odabire iz postojećih tipografskih modela. Pored karakterističnosti (koja od velikih firmi rezultira konstrukcijom i posebnom tipografijom), treba odabrati i takav tipografski repertoar koji se lagano nalazi u različitim reproduktivnim sistemima (mašinski slog, letraset sistem i slično),
  6. Sistem preloma osnovnih dokumenata, sredstava ekonomske propagande, sistem layouta (izložbenih postavi) – nasuprot prethodnim elementima koji predstavljaju vizuelne kostante lika firme, ovdje se radi o prostornoj organizaciji tih kostanti.