lacomix

Copywrite usluge

Vi ste ovde: CitySu team » Copywrite usluge

Copywrite

CitySu team se pored izrade Internet informacionih sistema, Web razvoja i Internet aplikacija trudi da pomogne svojim klijentima u osmišljavanju kvalitetnih tekstova koji su pritom optimizovani za Google, Bing, Krstaricu i ostale pretraživače.

Copywrite

Copywrite usluga predstavlja kreiranje sadržaja određenog Internet Informacionog sistema. Ova usluga je veoma važna za uspešno poslovanje određenog sajta, i to iz nekoliko razloga:

  • Korisnicima je bitno predstaviti relevantne i kvalitetne informacije
  • Važno je privući pažnju posetiocu sajta u prvih nekoliko sekundi
  • Internet stranice moraju biti dovoljno zanimljive da se Vaši posetioci zadrže na njima, kao i da se ponovo vrate na Vaš sajt (svi znamo da je dobra preporuka osnova uspešnog marketinga, neka Vaši posetioci budu Vaš najbolji marketing kanal).

Prilikom procesa copywriting-a, važno je poštovati i pridržavati se pravopisa srpskog jezika.

Proces copywriting-a nije nimalo jednostavan proces i sastoji se od nekoliko faza:

  • Istraživanje – proces koji je neophodan da bi se došlo do kvalitetnih i relavantnih informacija
  • Pisanje osnovne hipoteze i pomoćnih teza – predstavlja osnovu svakog, kako istraživačkog, tako i naučno-istraživačkog rada
  • Pisanje prve verzije – se koristi da bi se klijentima omogućilo da steknu uvid u sadržaj samog teksta i da daju komentare za konačnu verziju
  • Dorada – u ovoj fazi se vrši korekcija na osnovu klijentovih uputstava i priprema se konačna verzija teksta
  • Optimizacija stranice za konverziju (stilsko prilagođavanje) -veoma je važno da svaki tekst ima dinamičan sadržaj i da se uradi što bolja optimizacija samog teksta za konverziju
  • Testiranje i provera sadržaja (uklanjanje gramatičkih i pravopisnih grešaka).

Pisanje odlične Internet stranice je proces koji zahteva veliko poznavanje pravopisnih i gramatičkih pravila određenog jezika, kao i umeće stilskog izražavanja.

Iskoristite znanje naših stručnjaka za copywrite i kreirajte sadržajne stranice Vašeg sajta, jer sam tekst privlači kvalitetne posetioce i daje sadržaj Vašem sajtu, kao što i pomaže da se Vaš sajt što bolje optimizuje za različite pretraživače.